Måseskärs fyrplats blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Måseskärs fyrplats lyder:

”Måseskär är en av västkustens mest kända fyrplatser. Såväl Heidenstamfyren i järnkonstruktion från 1865 som byggnaderna på ön är välbevarade och trots det vädermässigt utsatta läget väl underhållna och i gott skick. Måseskär har ett av de äldsta fyrtornen av denna typ på västkusten. Fyrtekniska detaljer som kugghjulsmaskineri i mässing och lodverket är bevarade. En av de kanoner som från och med 1873 användes för mistsignalering finns kvar liksom den ångmistsiren som användes från mitten av 1880-talet. Gårdsbebyggelsen är intakt och dess exteriöra utformning har i stora drag behållits. De kvarvarande av sten inhägnade odlingarna berättar om livsbetingelserna på fyrplatsen.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader på ön Måseskär:

  1.  Fyr, uppförd 1865
  2.  Bostad för fyrbetjäningen, uppförd 1865
  3.  Matkällare, uppförd 1865
  4.  Redskapsbod, byggd under slutet av 1800-talet
  5.  Tvätt- och bagarstuga, byggd under slutet av 1800-talet
  6.  Fotogenbod, uppförd på 1890-talet
  7.  Krutbod, uppförd under senare delen av 1800-talet
  8.  Maskinhus, uppförd 1883

Bod, troligen uppförd i början av 1900-talet

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar