Navens fyrplats blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Navens fyrplats, Traneberg 1:2, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Navens fyrplats lyder:

”Navens fyrplats är en av Vänerns mest traditionsrika och välkända fyrplatser, centralt belägen och synlig vida omkring. Fyrbostadshuset med fyrtornet är ett av de mest välbevarade och genuina fyrhusen i Vänern. Byggnadstypen är ett exempel på de fabrikstillverkade mindre fyrarna av trä som blev ett komplement till de större fyrarna av sten, tegel eller järn.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader:

  1. Fyrbostadshus med fyrtorn, uppfört 1856, tillbyggt 1886
  2. Uthus, byggt 1934

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar