Patrick Amsellem ny direktör för Statens konstråd

Regeringen har i dag utsett Patrick Amsellem till ny direktör för Statens konstråd. Han tillträder den 19 oktober 2020. Patrick kommer närmast från tjänsten som chef för Skissernas museum.

– Ett samhälle utan konst blir snabbt ett kallt och själlöst samhälle. Statens konstråd har ett viktigt uppdrag att utveckla konsten i våra offentliga miljöer och jag är väldigt glad att Patrick Amsellem har tackat ja till att leda myndighetens arbete. Patrick har lång erfarenhet av att arbeta med konstens relation till samhället och till våra gemensamma platser, både i Sverige och internationellt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Patrick Amsellem är sedan år 2012 chef för Skissernas museum vid Lunds universitet. Han har tidigare varit intendent vid Brooklyn Museum of Art i USA, doktorerat i konstvetenskap och arkitekturhistoria vid New York University samt arbetat vid Malmö konsthall och Rooseum.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Statens konstråds medarbetare bygga vidare på Konstrådets rika traditioner och nyskapande arbete. I all sin mångfald kan konst synliggöra och aktivera miljöer. Samtidigt har den förmågan att reflektera över dagsaktuella frågor, sociala förhållanden, historia och minnen. Konst i offentliga rum ska vara en angelägenhet för alla. Den kan göra publiken till medskapare och stimulera till samtal och möten som bidrar till det offentliga samtalet och demokratin, säger Patrick Amsellem.

Statens konstråd grundades 1937. Det är en statlig myndighet som ska verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön, genom att bland annat beställa och förvärva samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet. Statens konstråd ska medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, samt utveckla och sprida kunskap inom området. Myndigheten har även ett tillsynsansvar för andra statliga organs vård av konst som ägs av staten. Myndigheten har ca 30 anställda.

Kontakt:
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Tel
073-077 94 69
josefin.sasse@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar