Pressinbjudan: Bah Kuhnke tar emot public service-kommitténs förslag om finansiering av public service

Måndagen den 16 oktober tar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot den parlamentariska public service-kommitténs delbetänkande om ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst.

Tid: 16 oktober 2017 kl. 14:00
Plats: Lilla Pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Föranmälan sker till Matilda Häggblom.

Den parlamentariska public service-kommittén

Den parlamentariska public service-kommittén tillsattes i februari 2017. Kommitténs uppdrag är bland annat att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén ska även föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång sikt. Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens integritet och oberoende. Kommittén består av ledamöter från samtliga riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh.

Länk till pressmeddelandet Regeringen beslutar om tilläggsdirektiv till den parlamentariska public service-kommittén
Länk till pressmeddelandet Framtidens finansiering av public service ska utredas av parlamentarisk kommitté

 Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
070-5755331
matilda.haggblom@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera