Susanna Pettersson ny överintendent och chef för Nationalmuseum

Report this content

Regeringen har i dag utsett Susanna Pettersson till ny överintendent och chef för Nationalmuseum. Susanna Pettersson tillträder den 1 augusti 2018.

– Det är oerhört glädjande att vi lyckats rekrytera Susanna Pettersson till att leda museet in i en ny fas. Hon är en internationellt etablerad ledare med gedigen chefserfarenhet, djupgående akademiska kunskaper inom konsthistoria och museiologi och har ett stort internationellt nätverk. Dessutom är hon välbevandrad i de unika samlingar som gör museet till en nationalklenod. Med Pettersson vid rodret kan Nationalmuseum nå sin fulla potential, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 

Susanna Pettersson har en lång erfarenhet av att arbeta inom museivärlden och är sedan 2014 chef för konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Hon har tidigare bland annat varit chef för Finlandsinstitutet i London, chef för Alvar Aaltomuseet i Jyväskylä och Helsingfors samt utvecklingschef vid Finlands Nationalgalleri.

– Nationalmuseum är ett museum med stor potential. Det är redan nu Sveriges ledande museum för konst och design. Museets rika och omfattande konst-, konsthantverks- och designsamlingar erbjuder enorma möjligheter, inte enbart i Sverige, men också på det internationella fältet. Jag ser verkligen fram emot att börja utveckla dagens och framtidens museum tillsammans med mina nya kollegor, säger Susanna Pettersson.

Nationalmuseum

Nationalmuseum ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Nationalmuseums webbplats: https://www.nationalmuseum.se     

Anna Söderström
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke

072-532 17 13

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar