17 folkbibliotek utses till romska läsambassader

Report this content

Initiativet till att utse romska läsambassader kommer från Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek. Syftet är att stötta folkbiblioteken i sin läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.– En romsk läsambassad är ett folkbibliotek som har utvecklat sin verksamhet och sitt bestånd kring minoriteten romer, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

– Många av biblioteken som har anmält sig har kommit långt i arbetet och vi hoppas att utmärkelsen ger er incitament att fortsätta med era insatser, säger Bagir Kwiek. Att ni vill vara en romsk läsambassad gör skillnad inför framtiden för alla romer i hela vårt land.

Kulturrådet publicerar nu även en folder där Bagir Kwiek presenterar sitt arbete och sina tankar utifrån uppdraget från Kulturrådet som Sveriges läsambassadör. Medverkar med texter gör även Carina Fast, Domino Kai, Jon Petterson och Gunilla Lundgren. Foldern skickas ut till alla folkbibliotek. På Kulturrådets webb finns även en digital version av foldern.

Dessutom öppnar en ny omgång för intresseanmälan att bli romsk läsambassad: 28 januari–28 april. Ansökan görs genom att biblioteken beskriver hur de har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer. 

Som romsk läsambassad får man ett certifikat från Kulturrådet och ambitionen är att Bagir Kwiek ska besöka så många bibliotek och romska läsambassader som möjligt under 2021. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge man är romsk läsambassad, fortsatt utveckling sker utifrån bibliotekens förutsättningar.
 
De 17 bibliotek som utsågs till romska läsambassader i den första ansökningsomgången, hösten 2020:
Oxiebiblioteket, Biblioteken i Malmö (Skåne), Helsingborgs bibliotek (Skåne), Biblioteken i Halmstad/Halmstad Stadsbibliotek (Halland), Hammarkullens bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Biskopsgårdens bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Bergsjöns bibliotek (Göteborg/Västra Götaland), Borås stadsbibliotek (Västra Götaland), Sundsvalls stadsbibliotek (Västernorrland), Härnösands bibliotek (Västernorrland), Bibliotek Uppsala (Uppsala), Västerås stadsbibliotek (Västmanland), Stockholms stadsbibliotek: Högdalen, Farsta, Rinkeby (Stockholm), Solna stadsbibliotek (Stockholm), Tumba bibliotek/Bibliotek Botkyrka (Stockholm), Upplands Väsby bibliotek (Stockholm).

* Vi har även utsett Alfons Åbergs Kulturhus (Göteborg/Västra Götaland) till romsk läsambassad, då deras insatser motsvarar våra kriterier.          

Läs mer
Om Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek
Om romska läsambassader och nya ansökningsomgången
Läs, ladda ner, eller beställ foldern om läsambassadörens arbete och uppdrag

Ytterligare information
Cecilia Brisander
Handläggare
08 519 264 57
cecilia.brisander@kulturradet.se

Stefan Zachrisson
Kommunikatör
08 519 264 08
stefan.zachrisson@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media