190 musikgrupper får miljonstöd från Kulturrådet

Report this content

Vulkano, Franska Trion, UmeDuo, Koma Saxo, Karlsson Barock och Amanda Ginsburg är några av de fria musikgrupper som nu får verksamhetsbidrag för 2022. Kulturrådet fördelar i dag 15 miljoner kronor i bidrag till 190 musikgrupper. 

Konsert Gefle Metal Festival

– Vi ser en återhämtning efter coronapandemin. Musikgrupperna ser positivt på framtiden och har i ansökningarna planerat för tusentals konserter under kommande år, säger Johan Wallnäs, handläggare på Kulturrådet.

I denna fördelning har vi stärkt de verksamheter som främst riktar sig till barn och unga. 14 procent av musikgrupperna har barn och unga som huvudsaklig målgrupp.

Musikgrupperna som nu fått bifall bidrar till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela landet.

291 ansökningar har skickats in till detta fördelningstillfälle. Det totala ansökta beloppet uppgår till drygt 46,5 miljoner kronor. Bland de 190 grupper som beviljas bidrag är det 36 grupper som inte har verksamhetsbidrag för 2021. 

Läs mer
Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper, fördelning
Om bidraget
De kulturpolitiska målen

Ytterligare information

Johan Wallnäs
Handläggare
08 519 264 72
johan.wallnas@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se
    

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media