2,9 miljoner till 54 skivor

Kulturrådet har fördelat 2,9 miljoner kronor i produktions- och marknadsstöd till 54 st fonogramproduktioner.

Totalt inkom 199 ansökningar till denna ansökningsomgång. Av bifallen är 85 procent produktionsstöd och resten marknadsstöd. Bland beviljade ansökningar återfinns artister som Erik Steen, The Tiny, Ensemble Yria, Gustav Sjökvist, eRika och Sophie Rimheden. Detta är den första av årets två fördelningar av fonogramstöd. I höst fördelas resten av de sammanlagt 5,6 miljoner kronor som Kulturrådet har till förfogande för detta ändamål under 2008.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
E-post: hasse.lindgren@kulturradet.se

Anna Swedmark, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: anna.swedmark@kulturradet.se

 

 

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera