279 musikarrangörer får stöd av Kulturrådet

Report this content

Kulturrådet fördelar i dag, den 28 januari, projekt- och verksamhetsbidrag till totalt 279 musikarrangörer. Genom de två bidragen får fler ta del av ett brett utbud av musik av hög kvalitet i hela landet.

Kulturrådet beviljar 34,7 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 222 organisationer. Bidragsomgången omfattar 339 ansökningar med ett sökt belopp på 127,9 miljoner. Experimentell techno, afrobeat, kammarmusik, jazz och punk är exempel på genrer som finns representerade. 22 % av de beviljade verksamhetsbidragen inkluderar någon form av satsning på barn och/eller unga.

Samtidigt får 63 organisationer dela på knappt 4,4 miljoner kronor i projektbidrag för musikarrangörer. Beslutet omfattar 170 ansökningar med ett totalt ansökt belopp om 41,6 miljoner. Pop, punk, jazz, folkmusik och experimentell konstmusik är några genrer som visar på mångfalden bland de beviljade bidragen.

Inom arrangörsledet har vi sett en stor vilja och lust att anpassa verksamheten efter rådande restriktioner. Vi har sett prov på enorm kreativitet för att fortfarande ha möjlighet att nå ut till en publik utan att samla stora grupper av människor. Exempel på detta är streamade konserter och utomhuskonserter med max 50 personer i publiken.

Båda bidragen har beviljade bidragsmottagare från landets alla regioner. Konstnärlig kvalitet, mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning samt jämställdhet är de perspektiv som har varit vägledande för besluten. De två bidragen är en del av Kulturrådets ordinarie bidragsfördelning och är inte en del av ett krisstöd.

Läs mer
Verksamhetsbidrag till musikarrangörer första fördelningen
Projektbidrag till musikarrangörer första fördelningen
Om verksamhetsbidrag till musikarrangörer
Om projektbidrag till musikarrangörer

Ytterligare information
Johan Wallnäs
Handläggare
08 519 264 72
johan.wallnas@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media