41,7 miljoner till bibliotekens verksamhet

Landets regionala bibliotek, depåbibliotek, lånecentraler och Internationella biblioteket får dela på drygt 41 miljoner kronor. Det står klart när Kulturrådets styrelse nu har beslutat om verksamhetsbidragen till landets bibliotek. Länsbiblioteken får drygt 27 miljoner kronor och lånecentraler, depåbibliotek och Internationella biblioteket får dela på cirka 14,5 miljoner kronor. Totalt fördelar Kulturrådet 41 731 300 kronor i verksamhetsbidrag till biblioteken under 2009.

Statsbidraget till länsbiblioteken ska ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster.

Informations- och lånecentralerna i landet ger service till andra bibliotek. De arbetar med fjärrlån, det vill säga förmedlar böcker och dokument till bibliotek i och utanför Sverige. Vidare administrerar informations- och lånecentralerna webbtjänsten Fråga biblioteket. Man ger också referensservice och kompletterar bibliotekens behov av smal litteratur.

Sveriges depåbibliotek är ett centralt, gemensamt uppbyggt fjärrlånemagasin för hela landet. Samlingarna omfattar gamla och nya böcker på svenska och har byggts upp främst genom donationer från folk- och skolbibliotek runt om i landet. Depåbiblioteket är tillgängligt för alla att låna från. Privatpersoner vänder sig till sitt bibliotek som förmedlar lånet.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information:
Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

 

Taggar:

Prenumerera