5,3 miljoner till Skapande skola i Halland

Hallands skolor får totalt 5,3 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 21 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Samtliga sex kommuner i länet samt fyra friskolor får bidrag.

– De flesta kommuner i Halland har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, och har byggt upp ett starkt nätverk mellan skola och kultur, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Det borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Kungsbacka, Halmstad och Falkenberg får miljonbelopp för att stärka kulturverksamheten sina skolor: Kungsbacka 1 700 000, Halmstad 1 550 000 och Falkenberg 1 100 000 kronor. Det handlar om många olika konstområden, som eleverna ska få ta del av, som t.ex. att arbeta med utsmyckning av offentlig miljö eller att besöka Göteborgsoperan.

Även Hylte kommun har ambitiösa planer för att ge sina elever möjlighet att arbeta med kulturuttryck i skolan. Ett exempel är filosofisamtal som är Riksteaterns metod att samtala om värdegrundsfrågor. Hylte kommun får 220 000 kr.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktpersoner
Hylte: Birgit Holt Nortoft, förskolechef
Telefon: 0345-182 30, 073-371 82 30

Kungsbacka: Katarina Johansson, utvecklingsledare
Telefon: 0300-83 36 96, 070-653 45 84

Halmstad: Ulf Fembro, rektor kulturskolan
Telefon: 072-711 99 40

Falkenberg: Anders Carlsson, rektor kulturskolan
Telefon: 0346-88 65 66, 0703-99 90 73

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera