5,4 miljoner till Skapande skola i Västerbottens län

Västerbottens läns skolor får totalt cirka 5,4 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 20 tusen elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Elva av länets femton kommuner och tre fristående skolor har sökt bidrag.

– Det är glädjande att alla flera kommuner i Västerbotten vill satsa på dans som uttrycksform, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola.

Norsjö och Malå kommuner vill satsa på att engagera en professionell danspedagog för att deras elever, 346 i Malå och 300 i Norsjö, ska få intensiv undervisning i dans. Malå kommun har fått 140 000 kronor och Norsjö 120 000.

Möjligen har de inspirerats av satsningarna i Nordmalings kommun, som har en treårig plan där eleverna ska få möta dans och se en professionell dansföreställning. I år får Nordmaling 180 000 kronor för 630 elever. Även Umeås Waldorfskola sysslar med dans på professionell nivå.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

I ansökningarna syns också att länet utropat sig till Berättarnas län. Vindelns kommun vill bygga upp ett ambitiöst samarbete med Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr och Berättarnät Norr.

– Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan, säger Tua Stenström.

Idag, onsdagen den 25 april, pågår en idé- och inspirationsdag om Skapande skola på Hotell Lappland i Lycksele. Kommunen har fått pengar för att tillsammans med Vindels kommun inspirera skolledare, skolpolitiker och förvaltningstjänstemän i länet genom att presentera sina Skapande skola-projekt.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 51

Kontaktperson för konferensen:
Mikael Pettersson, vindelns kommun
E-post: mikel.pettersson@vindeln.se
Telefon: 070-697 65 39

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera