6,9 miljoner till Skapande skola i Jönköpings län

Samtliga 13 kommuner och tre fristående skolor i länet har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 6 920 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9. 31 900 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.
Jönköpings kommun får drygt 2,2 miljoner kronor för sina samtliga 48 grundskolor. Man kommer bland annat arrangera workshops med en rytmikpedagog som utmynnar i en storbandskonsert på Kulturhuset Spira.

Vaggeryds kommun får 370 000 kronor för projektet ”Bygga broar”. Projektet är ett samarbete med Kreativt Återanvändningscentra, som samlar rest- och spillmaterial från ett 80-tal företag i kommunen. Tillsammans med en skulptör återanvänder eleverna materialet.

– Projekten belyser väl hur man med professionella kulturaktörer kan hitta nya former och inspiration till kreativt skapande, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Lisbeth Hultberg, kulturskolechef
Telefon: 036-10 56 04
E-post: lisbeth.hultberg@jonkoping.se

Carina Sandberg, biträdande förvaltningschef
Telefon: 0370-67 84 25
E-post: carina.sandberg@vaggeryd.se

Jonas Gunnarsson, Administrativ chef
Telefon: 0383-972 79
E-post: jonas.gunnarsson@vetlanda.se

 

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.