Antologi om fristadskonstnärer, skivsläpp och tryckfrihetsprojekt

Report this content

Kulturrådet fördelar bidrag till sex projekt med fristadskonstnärer. Kultur i Väst och fristadskonstnären Arya Aramnejads är två mottagare. Totalt fördelas 430 000 kronor.

Projektbidraget främjar möjligheterna för fristadskonstnärer att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang och ökar synligheten för fristadskonstnärer och det svenska fristadsnätverket.

– Några av de projekt som fått bidrag är viktiga eftersom de involverar flera fristadskonstnärer. Det kan bidra till att belysa fristadsfrågan i ett större sammanhang, säger Henriette Zorn, handläggare på Kulturrådet.

Tre exempel på projekt med fristadskonstnärer som får beviljat bidrag:

  • Den iranske fristadskonstnären Arya Aramnejads får stöd för skivsläpp och efterföljande turné. Ambitionen är att fristadskonstnärens musik ska uppmärksammas i Sverige, samtidigt som situationen för aktivister och konstnärer i Iran uppmärksammas i det offentliga rummet.
  • Kultur i Väst får stöd för framtagande av en antologi på temat: Att skriva i exil, som samlar texter från nuvarande och tidigare fristadskonstnärer i Sverige.
  • Kulturförvaltningen i Uppsala kommun har fått stöd för projektet Tryckfrihetens skiftande villkor – en programserie som bland andra diskuterar internet och tryckfrihet.

Läs mer

Projektbidrag för fristadskonstnärer

ICORN

Ytterligare information
Henriette Zorn
Handläggare
08 519 264 20
henriette.zorn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media