Årets viktigaste branschträff för kulturskolan

Report this content

Kulturskoledagarna 25–26 mars sätter fokus på barn och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande med gäster som Adam Tensta, Tilde Björfors, Duncan Kemp och Amanda Lind. Årets konferens är digital och arrangeras för första gången av både Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum.

– Ungas delaktighet och inflytande är angelägna och viktiga frågor och vi vill genom konferensen skapa årets viktigaste mötesplats för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

– Eftersom konferensen i år är helt digital hoppas vi också att fler som arbetar i kulturskolan kan ta del av årets program och ingå i samtal med kollegor från olika delar av landet, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig för Kulturskolecentrum vid Kulturrådet.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger konferensen och Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin inleder torsdagen med att reflektera över hur barnkonventionen påverkar kulturskolornas arbete. Under de två dagarna deltar representanter för bland annat kulturskoleledning, unga och samverkansprojekt och innehållet består av experter, föreläsningar, frågestunder och samtal.

Ur programmet:

Hur kan vi arbeta för att nå ett breddat deltagande?
Medverkande: Malin Aghed, chef Skapa på GöteborgsOperan, Adam Tensta (Taal), artist och producent, Afra Hosseini, danspedagog och projektledare på Botkyrka Kulturskola och Duncan Kemp, verksamhetsledare Kulturakademin Storuman.

Att möta en pandemi med distansundervisning
Erfarenheter från Kulturskolecentrums nätverk för distansundervisning inom kulturskola: möjligheter och utmaningar inom distansundervisning och att leda en organisation i omställning.

Ungas inflytande och delaktighet: inspiration och reflektion
Medverkande: Farhiya Feysal, poet och vinnare av Ortens bästa poet 2018, Tilde Björfors, cirkusdirektör på Cirkus Cirkör, Camilla Freedman, enhetschef Kulturskolan Stockholm, Oliwer Karlsson, programansvarig Youth 2030 Movement och Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand/universitetsadjunkt vid Musikhögskolan i Malmö.

Ta del av hela programmet på kulturskoledagarna.se

………..

Kulturskoledagarna är gratis och riktar sig främst till alla som utvecklar och leder kulturskolor, men konferensen är öppen för alla med intresse för kulturskolefrågor.

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Rådet anordnar konferenser och seminarier, opinionsbildar, bidrar med nyheter och omvärldsbevakning, lämnar konsultativt stöd till medlemmar samt driver utvecklingsprojekt.

Kulturskolecentrum är en del av Kulturrådet och har regeringens uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för landets kulturskolor. Uppdraget handlar om att stötta kulturskolorna med ekonomiskt bidrag, samla in och följa statistik, etablera samverkan, kartlägga kompetensbehov samt sprida forskning och lärande exempel.

Ytterligare information
Johan Åhrgren
Kommunikatör
08 519 264 22
johan.ahrgren@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media