Återstartsbidraget – en injektion för kulturlivet

Report this content

Kulturen startar om med hjälp av återstartsbidraget. Totalt fördelas 663 miljoner kronor till cirka 1 200 aktörer. Projekt för barn och unga och det publika mötet utmärker sig bland de beviljade ansökningarna.

– Kulturlivet är redo för en nystart och genom återstartsbidraget ges förutsättningar till att blicka framåt. Intresset för bidraget har varit stort, vi har fått in ansökningar på det dubbla mot vad vi kan fördela, vilket är en tydlig signal att kultursverige är redo att starta upp igen, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Tillsammans med tidigare krisstöd har Kulturrådet fördelat cirka 4,5 miljarder kronor till kulturverksamheter som påverkats av pandemin. Medan de tidigare krisstöden handlade om att säkerställa överlevnad för kulturen och kulturlivet, så är återstartsbidraget medel för en nystart. Bidraget riktar sig till framåtblickande projekt som säkrar produktion, kompetens och arbetstillfällen inom kultursektorn. 

– Att kunna använda det här särskilda bidraget till att få långsiktiga effekter är särskilt viktigt. Återstartsutredningen lyfter att pandemin kan få långvariga negativa konsekvenser på kulturen. Satsningar på kultur i hela landet som når många olika människor och inte minst barn och unga är därför av stor betydelse, säger Kajsa Ravin.

Konstnärlig verksamhet och arrangörer dominerar
Totalt inkom cirka 2 000 ansökningar för ett totalbelopp på 1 530 miljoner kronor. Projekt riktade för barn och unga, digitaliseringssatsningar för ett breddat deltagande och att stärka arrangörsledens förutsättningar är tre områden som prioriterats.

En tydlig tendens är att många kulturaktörer längtar efter att möta publik och besökare fysiskt igen. Drygt en tredjedel av de beviljade ansökningarna kommer från arrangörer som tillsammans får ta del av ca 40 procent av de fördelade medlen. Flera av de beviljade ansökningarna handlar om nya turnéer, föreställningar och konserter samt återstart av festivaler som inte kunnat genomföras under pandemin. Nya samarbeten för att nå publiken är även något som flera beviljas stöd för.

– Flera vittnar om att publiken inte hittat tillbaka till scenerna och de kulturella mötesplatserna efter pandemin. Genom återstartsbidraget ser vi att många, såväl genom nya samarbeten men också med nya produktioner gör kulturen tillgänglig i hela landet, vilket är viktigt, säger Kajsa Ravin.

Projekt för barn och unga är ett av de områden som många sökt och även beviljats medel för. Flera verksamheter planerar för uppsökande verksamhet med målet att nå ungdomar som under pandemin fastnat i ett hemmasittande beteende. Andra områden mot yngre är inkluderande projekt, bland annat har Drottningholms slottsteatern beviljats medel för satsningar mot ungdomar med funktionsnedsättning. Ungefär en tredjedel av återstartsbidraget fördelas mot den yngre målgruppen.

Tre andra aktörer som beviljats medel är Svensk Live, Folkrörelserna konstfrämjande och Bygdegårdarnas riksförbund som med olika projekt stärker den kulturella infrastrukturen, skapar arbetstillfällen och sprider kultur till hela landet.

Beviljade bidrag
Beviljade ansökningar aktiebolag
Beviljade ansökningar ideella föreningar
Beviljade ansökningar övriga organisationer

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media