Att välja rätt är stort, att välja fritt är större

Vem väljer hur barnkulturen ser ut? Vad innebär det att anamma ett barnperspektiv? Do It Yourself! Hur kan erfarenheter från subkulturer används i icke-formellt lärande?

Dessa och många fler frågor aktualiseras under Kulturrådets tvådagarskonferens om barnkultur i Umeå den 3 till 4 april.

Kulturrådet ska bidra till att genomföra den nationella kulturpolitiken för barn och unga. Det innebär att integrera att barnperspektiv i myndighetens verksamhet och att se barn och unga som fullvärdiga medborgare i det demokratiska samhället. För det krävs brett samarbete!

Under de båda dagarna delar många erfarna föreläsare med sig av sin kunskap. Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth ger bakgrund till regeringens satsning på barns rätt till kultur. Konferensen inleds av Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Välkommen att delta under hela eller delar av dagen. Önskar du intervjuer med några av talarna, kontakta kommunikationschef Ursula Forner.

Var? NorrlansOperan, Umeå 3 april klockan 10.00

Ytterligare information:
Ursula Forner, kommunikationschef
Telefon: 08-519 264 10
E-post: ursula.forner@kulturradet.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.