Bokstart i världen – en internationell kunskapsöversikt

Report this content

Bokgåvoprogrammen är verkningsfulla och gör skillnad. Det konstateras i denna kunskapsöversikt som belyser internationell forskning, kunskap och metoder för Bokstart och liknande bokgåvoprogram.Bokgåvoprogrammet Bokstart föddes i England 1992 och finns nu runt om i världen. Idén är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnets språkutveckling. Omkring 30 länder driver nationella läsfrämjande program för de allra yngsta barnen (0–3 år).

Syftet med kunskapsöversikten Bokstart i världen är att alla som arbetar med att främja läsning och språkutveckling för de yngsta, ska kunna inspireras och relatera sin verksamhet till relevant forskning och kunskap inom området. Den är sammanställd av Governo på uppdrag av Kulturrådet. Governo är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor.

Kunskapsöversikten lyfter att bokgåvoprogrammen är verkningsfulla, effektiva och påverkar barns språkutveckling positivt:

  • Bokgåvoprogram förändrar vårdnadshavares och barns attityder till läsning
  • Ju mer skriftspråklig stimulans desto bättre förutsättningar för språkutveckling
  • Högläsning i hemmet i tidig ålder (2–3 år) påverkar skolresultaten (8–9 år), genom att barnens språkutveckling och annan kognitiv utveckling gått längre
  • Bokgåvoprogram kan särskilt stödja grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar

Sex år har gått sedan Kulturrådet lanserade Bokstart i Sverige. Hösten 2020 släppte vi rapporten Bokstart i Sverige, som ger en bra bild över Bokstartprojekten under perioden 2017–2020.

Nu har regeringen beslutat att Kulturrådet ska få fortsätta sprida och utveckla Bokstart också framöver. Vi är väldigt stolta och glada för att ha fått det uppdraget. Denna kunskapsöversikt och vår tidigare rapport ger oss goda grunder att stå på i det fortsatta arbetet.

Läs, ladda ner och beställ rapporterna
Bokstart i världen
Bokstart i Sverige

Bokstart
Bokstarts webbplats

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media