Dalarna får 6,4 miljoner till kultur i skolan

Fjorton kommuner i Dalarna har sökt och fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Sammanlagt 6,4 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan. Fler än 25 000 elever beräknas ta del av kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Malung-Sälen, Rättvik och Falun är kommuner som lyckats väl med sina ansökningar. De får 300 000, 295 000 respektive 1 390 000 kronor.

– De har alla långsiktiga planer för hur de vill arbeta med kultur i skolan de närmaste åren, och de tar elevernas delaktighet på allvar, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Mer information:
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokal kontakt
Ylva Sellin-Isaksson, Malung-Sälens kommun
Telefon 0280-18305, 070-3850713

Lotten Kluck, Rättviks kommun
Telefon 0248-70551

Joakim Lindblad, Falu kommun
Telefon: 023-821 71, 070-671 56 48

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.