Dockteater och cirkus på frammarsch inom scenkonsten

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus, dans, performance och övriga uttryck. Scenkonsten expanderar och en mångfald av konstnärliga uttrycksformer tar plats som exempelvis dockteater och cirkus.

Cirkus I Love You, Cirqus Alfon och Zirafa AB, som alla turnerar regionalt, nationellt och/eller internationellt, får stöd för första gången. Tidigare var Karavan ensam mottagare av verksamhetsbidrag inom cirkus och för år 2019 höjs deras bidrag. 

Samtliga sökande inom dockteaterområdet får beviljat bidrag. Både Malmö Dockteater och Ölands Dramatiska Teater får stöd för första gången. Malmö Dockteater, som vänder sig till vuxna, utövar ett starkt inflytande på hela scenkonstfältet. Ölands Dramatiska Teater å andra sidan arbetar i huvudsak för barn, och ambitionen att möta en publik även på landsbygden är en bärande idé för verksamheten. Ett utmärkande drag för det fria scenkonstlivet just nu är lusten till innovativa och utvecklande samarbeten med andra konstformer, något som både Malmö dockteater och Ölands dramatiska teater uppvisar exempel på.

Stöden till fri scenkonst är avgörande för nationell spridning av professionell scenkonst för barn och unga. Av 94 beviljade ansökningar riktar sig 41 aktörer främst till en publik under 18 år. Här finns även konstnärlig spets och utveckling och många internationella utbyten som ofta är en integrerad del av verksamheterna. Förutom de nya bidragsmottagarna inom cirkus och dockteater får fem dansaktörer och två teateraktörer verksamhetsbidrag för första gången.

Det märks att den fria scenkonsten är inne i ett expansivt skede och att det finns potential för återväxt med en mångfald av konstnärliga uttrycksformer. Ökade medel bidrar till att Kulturrådet har möjlighet att stödja flera aktörer. I beslutet stärks många aktörer som sedan tidigare uppbär verksamhetsbidrag. Jämfört med förra året innebär det ekonomisk förstärkning till 12 aktörer inom dans och 22 aktörer inom teaterområdet.

Med verksamhetsstöd till dansområdet stärker vi dels vissa scener och residensplattformar med sinsemellan geografisk spridning (Skogen, MARC, Köttinspektionen och Weld), vissa koreografer/kompanier samt skapar förutsättningar för geografisk spridning. Bland de som får stöd för första gången ses Dansinitiativet i Luleå. Även Amanda Apetrea, Frédéric Gies, MOPAproduction och Nadja Hjorton, som får verksamhetsstöd för första gången, bidrar till ett vitaliserat utbud med normkritiskt perspektiv både regionalt/nationellt och internationellt. Satsningen på barn och unga noteras genom ökat stöd till Memory Wax.

Genom verksamhetsbidraget ger Kulturrådet stöd till aktörernas kontinuerliga verksamhet, inte till specifika projekt. 

Ytterligare information
Caroline von Hove
Handläggare
Telefon: 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Monica Christensen Luotsinen
Handläggare
Telefon: 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media