Extra satsning på barn och unga från regeringen

I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. Tio extra miljoner skulle fördelas till projekt över hela landet. 310 ansökningar från samtliga län kom in. Idag, den 7 december, är fördelningen klar.

Kulturrådet har beviljat 44 av de inkomna ansökningarna. Samtliga konst- och kulturområden är representerade. Flest projekt finns inom scenkonst – 16 stycken. Sedan följer bild och form med nio projekt, tätt följt av musik samt litteratur och bibliotek. Tre av projekten handlar om samtida cirkus.

– Det är roligt att konstatera att det är mycket barns eget skapande i projekten, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ser många projekt som nu med de extra pengarna kan arbeta med kvalitet och fördjupning.

Några exempel på projekt är:

  • Manustimmen som Centrum för dramatik ska driva
  • Mera slöjd – ett slöjdprojekt för och med unga, på Sörmlands museum
  • PLAY & REWIND – ett filmprojekt som Camera X i Stockholm står bakom
  • Art4all i Lysekil handlar om skapande inom konst och hantverk

Projekten är väl spridda över landet; Norrbotten, Skåne, Jämtland och Västra Götaland. Över hälften av projekten vänder sig till barn under tolv år. Eget skapande ingår i 84 procent av de beviljade ansökningarna.

Kultur för barn och unga

Ytterligare information
Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08 519 265 04
jochum.landin@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera