Folkbibliotek och skola i samverkan

Kulturrådet har fördelat närmare 26 miljoner kronor i bidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur till landets skol- och folkbibliotek. I sin fördelning har Kulturrådet prioriterat de kommuner som har en koppling mellan biblioteks- och läsfrämjandeplan samt har en väl utvecklad samverkan med skolan.

Syftet med stödet är att förbättra tillgången på barn- och ungdomslitteratur och att stärka läsandet bland barn och ungdomar. I årets fördelning är det 264 av 265 sökande kommuner som beviljats bidrag. Underlag för bidraget är antal barn och ungdomar i kommunen mellan 0-18 år och läsfrämjandeplanens kvalitet. Av de sökande kommunerna har 144 fått minimibidraget 50 000 kronor.

Kommunernas läsplaner vittnar om att verksamheten ligger på en jämn och relativt hög nivå i landet. De flesta kommuner arbetar med gåvoböcker framför allt till nyfödda barn och deras föräldrar, information om böcker för elever i olika åldrar och information om litteratur till lärare och förskollärare. Kulturrådet har uppmanat kommuner att söka bidrag för läsfrämjande verksamhet i samband med inköpsstödet, eftersom det ger större möjligheter till en breda utveckling. Förra året ansökte 22 kommuner om båda bidragen samtidigt, i år har det antalet ökat till 46 kommuner.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

För ytterligare information:
Cay Corneliusson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: cay.corneliuson@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: anna.swedmark.westin@kulturradet.se

 

 

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera