Gotland får 1,2 miljoner kr till kultur i skolan

Gotlands kommun får sammanlagt 1 275 000 kronor i Skapande skola-bidrag att använda för professionella kulturaktiviteter läsåret 2014/2015. Totalt 4 480 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Samtliga 31 skolor och årskurser omfattas av aktiviteterna. Professionella kulturutövare som keramiker, arkitekter, skådespelare, låtskrivare och pedagoger inom ett flertal konstområden hjälper eleverna att gestalta sitt eget berättande. Bland annat genomförs social cirkus, berättarrazzior, låtskrivande och en rad andra aktiviteter inom drama, bild och form.

– Kommunen har i sin ansökan väl belyst vikten av en ökad samverkan med kulturlivet för att skapa större möjligheter att möta sina barn och ungdomar utifrån deras enskilda förutsättningar, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Per Olof Sahlberg, tf skoldirektör, Gotlands kommun
Telefon: 0498-263391
E-post: per_olof.sahlberg@gotland.se

 


Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.