Hundra regionala utvecklingsprojekt får stöd av Kulturrådet

Report this content

Kulturrådet fördelar 34 miljoner kronor till utveckling av regional kulturverksamhet. Flera av dem rör olika former av samverkan mellan regionerna och bland annat beviljas medel till Regionsamverkan Sydsverige.

– Samverkan mellan stat och region är en förutsättning för att driva en dynamisk kulturpolitik, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Det är positivt att se utvecklingen mot en ökad samverkan mellan regionerna, som är en av kultursamverkansmodellens intentioner.

Regionsamverkan Sydsverige består av regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. De sex regionerna får sammanlagt 1,8 miljoner kronor för att stärka framför allt bildkonsten i Sydsverige under projektnamnet Ett enat Sydsverige. Östergötlands museum beviljas medel till projektet Sveriges största museum, där landets regionmuseer ska samverka för att tillsammans bli effektivare och nå fler besökare och nya målgrupper

Drygt 40 procent av de beviljade projekten vänder sig till barn och unga. Flera av projekten berör nationella minoriteters språk och kultur. Ett exempel är den digitala satsningen Polarbibblo i Region Norrbotten, ett centrum för barns berättelser och skapande, som beviljas medel för att utveckla verksamheten för meänkieli, samiska språk och svenska.

Flera ansökningar inom dansområdet beviljas bidrag, bland annat projektet Fokus Danskonst Dalarna.

– Utifrån ett regionalt perspektiv är det en angelägen satsning, flera etablerade aktörer är inblandade och verksamhet kommer att äga rum runt om i Dalarna, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Runt om i landet pågår många satsningar för att utveckla och stärka litteraturen i regionerna, och i år beviljas bland annat medel för att etablera Vimmerby som en litterär nod i region Kalmar län. Flera utvecklingsprojekt spänner över flera konstområden, bland annat ett samiskt kultur-, och resurscentrum i Tärnaby. På musikens område får Kultur i Väst stöd för att utveckla nationella turnéstrukturer, genom att vidareutveckla samverkan mellan Regional Musik i Sverige och det fria musiklivet med dess fria arrangörer och producenter genom Musikarrangörer i Samverkan.

Läs mer

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Regionala utvecklingsbidrag, Stockholm

Läsfrämjande insatser under skollov

Ytterligare information
Margareta Brilioth, koordinator
08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Andreas Åberg, handläggare
08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Ove Bengtsson, handläggare
08 519 264 32
ove.bengtsson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media