Kronoberg får 3,3 miljoner till kultur i skolan

Kronobergs skolor får 3 364 000 kronor i Skapande skola-bidrag att använda för professionella kulturaktiviteter läsåret 2014/2015. Nästan 14 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9 beräknas delta i kulturinsatserna. Sex kommuner och en fristående skola har ansökt och får bidrag.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.
Lessebo kommun får 210 000 kronor för att arbeta med film i skolan. Elever i särskolan gör historier med animerad film. Ljungby kommun får 665 000 kronor för att bland annat jobba i ett ämnesövergripande projekt i särskolan med cirkuspedagog. Eleverna skapar en cirkusföreställning som filmas. Växjö kommun får 1,9 miljoner kronor för att arbeta med improvisation, kroppspråk, forumteater med likabehandlingsfrågor, dansmatte, musik, design och rymden i olika kulturformer.

– Det är mycket glädjande att fem kommuner i Kronobergs län genomför riktade projekt för särskolans elever, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Cecilia Stavert, samordnare
Telefon: 0478-125 18
E-post: cecilia.stavert@lessebo.se

Eva Jönsson, utvecklingsledare
Telefon: 0372-78 94 08
E-post: eva.jonsson@ljungby.se

Sven Falkbacken, samordnare
Telefon: 0470-416 26
E-post: sven.falkbacken@vaxjo.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.