Kulturrådet i Almedalen

Vi bjuder in till seminarium på Länsteatern i Visby den 1 juli klockan 11.00. Det handlar om vikten av fristäder för förföljda konstnärer och författare. Temat är: Kultur på liv och död – om Sveriges fristäder, yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Hot och hat mot journalister och konstnärer ökar i många länder. Yttrandefriheten kan inte tas för given. Sverige är idag främst i världen på att erbjuda fristäder för förföljda författare och konstnärer inom nätverket ICORN. Men nu står flera fristadsplatser i kommunerna tomma. Vad skulle det betyda om antalet fristäder minskar? Vilka konsekvenser får det?

– Fristadsnätverket är en framtidsfråga för att säkra demokratin, säger Kerstin Brunnberg, som utrett det svenska fristadsnätverket för regeringens räkning och nu leder Kulturrådets samtal i Almedalen. Det är viktigt att inte tappa fart i fristadsarbetet.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att verka för fler fristäder och för att de konstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt kommuner och landsting. Vi är stolta över uppdraget och vill fortsätta hålla engagemanget vid liv.

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell inleder ett samtal mellan kulturminister Amanda Lind, Karin Hansson, som är nationell fristadssamordnare på ICORN och Wali Arian, journalist från Afghanistan, nu i fristad i Malmö. Moderator är journalisten Kerstin Brunnberg.

Välkommen på förmiddagskaffe med Kulturrådet från 10.15 Seminariet börjar 11.00 och hålls på engelska, webbsänds och teckentolkas.

Fler seminarier där Kulturrådet medverkar

Läs mer om fristäder

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media