Kulturrådet ska fördela 370 miljoner kronor till kultursektorn

Report this content

I dag, den 24 april, kom det efterlängtade stödpaketet från Kulturdepartementet. Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden har utsetts att fördela 500 miljoner kronor till kultursektorn. Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor. Den 28 april öppnar ansökningsomgången.

– Behoven är stora och nu är det bråttom att få ut stödet till kulturarrangörer i hela landet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ska göra allt vi kan för att pengarna snarast möjligt ska nå dem som bäst behöver stödet. Vi hoppas att det ska vara ute till mottagarna före midsommar. 

– Kultursektorn har gått miste om enorma intäkter på grund av coronakrisen. Vi inser att stödpaketet inte kommer att täcka alla förluster och att vi kommer tvingas till svåra prioriteringar mellan sökande. Kulturrådet har haft dialog med branschorganisationer, kommuner och regioner för att fånga upp deras synpunkter. 

Den del av stödet som Kulturrådet ska fördela gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang. Det handlar om konserter, scenkonstföreställningar, konstutställningar, föreläsningar och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och ställts in med anledning av förbud mot allmän sammankomst och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Evenemanget måste ha offentliggjorts eller fastställts i verksamhetsplan och skulle ha hållits före sista maj 2020. Även en konstnärligt verksam aktör som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet.

Krisstödet gäller intäktsbortfall på grund av inställt arrangemang, med avdrag för minskade kostnader som följd av att evenemanget ställts in. Stödet får uppgå till högst 75 procent av inkomstbortfall upp till en miljon kronor och 50 procent över en miljon kronor. En aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. På samma sätt ersätts merkostnader som kan knytas till ett uppskjutet kulturevenemang. Kulturrådet kommer att ta hänsyn till behovet av ekonomiskt stöd och mångfald av kulturella uttryck.

Ansökningsomgången öppnar den 28 april. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni.

Läs mer

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera