Kulturskolans dag: manifestation och 200 miljoner till Sveriges kulturskolor

Report this content

I dag kraftsamlar över 200 kulturskolor på Kulturskolans dag och 1200 elever förenas i musikcollaget ”Viva la vida”. Samtidigt fördelar Kulturrådet 197 miljoner kronor till musik- och kulturskolor i 266 kommuner.

Dirigent Ulf Wadenbrandt och N3s symfoniorkester under inspelningen av musik och filmcollaget Viva la vida

Både intresseföreningen Kulturskolerådet och statliga Kulturskolecentrum sätter i dag ljuset på barn och unga i Sveriges alla kommunala kulturskolor. Över 1200 elever deltar i en tillfällig nationell orkester som framför musikcollaget ”Viva la vida”. Totalt medverkar över 200 kulturskolor i manifestationen, i år helt digitalt, och visar upp en mängd olika kulturformer. Denna bredd återspeglas också i det statliga stödet.
  
– Bidraget ska stärka kulturskolornas utveckling och 92 procent söker just för att bredda sitt utbud. En av tre satsningar syftar till att nå fler inom glesbygd och områden med socioekonomiska utmaningar. Vanligt är också att vilja öka inkluderingen av barn och unga med funktionsnedsättning, säger Madeleine Hermerén, handläggare vid Kulturskolecentrum. 
 
Initiativtagare till Kulturskolans dag är Kulturskolerådet, kulturskolornas intresseorganisation, i samarbete med Trollhättans kulturskola N3.
 
 – Det är magiskt vilket gensvar det har varit från eleverna på alla kultur- och musikskolor, det har bokstavligen strömmat in videos. Det är helt fantastiskt att se elevers glöd och glädje i spelet och all energi som läggs ner för att göra en gemensam video och tolkning av Coldplays Viva La Vida, säger Ulf Wadenbrandt, dirigent vid Trollhättan N3.

Mer information
 

Om Kulturskolans dag 17 maj 2021
Om Kulturrådets bidrag till musik- och kulturskolor
 
Fördelning av kulturskolebidraget: samverkansprojekt
Fördelning av kulturskolebidraget: kommunens egna satsningar

Kontakt

Helene Oljons
Pressansvarig, Kulturrådet
08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Bodil Lundmark
Kommunikatör, Kulturskolerådet
0730 71 11 88
kommunikator@kulturskoleradet.se

Videoklipp förmedlas på begäran.

 
Kulturskolecentrum
är en del av Kulturrådet och har regeringens uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för landets kulturskolor. Uppdraget handlar om att stötta kulturskolorna med ekonomiskt bidrag, samla in och följa statistik, etablera samverkan, kartlägga kompetensbehov samt sprida forskning och lärande exempel.

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Rådet anordnar konferenser och seminarier, opinionsbildar, bidrar med nyheter och omvärldsbevakning, lämnar konsultativt stöd till medlemmar samt driver utvecklingsprojekt.

Prenumerera

Media

Media