Kulturskolebidraget kommer tillbaka

Report this content

Kulturskolebidraget kommer tillbaka. I vårändringsbudgeten som presenterats avsätts 50 miljoner kronor för andra halvåret 2019.

Kulturskolebidraget återinförs från och med den 1 juli. För 2019 föreslår regeringen 50 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner som bidraget uppgått till tidigare, eftersom de medel som nu beslutas endast avser andra halvan av året.

-Vi har sett att kulturskolebidraget har haft positiv effekt och har betytt mycket för landets kulturskolor, därför är det glädjande att vi nu kan fortsätta arbetet med att stötta kulturskolorna i sin utveckling, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturrådets Kulturskolecentrum.

Kulturskolebidraget har delats ut sedan 2016 och används till utveckling utifrån kommunernas egna behov. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget och det nya kulturskolebidraget kommer att följa den statliga strategin för att stödja kulturskolorna. Det statliga stödet till kulturskolorna vilar på tre ben: kulturskolebidraget, inrättandet av det nationella Kulturskolecentret på Kulturrådet och kompetensförsörjningsinsatser genom Kulturskoleklivet.

Läs mer på Kulturrådets webbplats

Prenumerera