Många nya aktörer söker bidrag för musikutgivning

Report this content

Kulturrådet fördelar 5,7 miljoner till 116 olika utgivningar. Älska oss nu – Daniel Boyacioglu och Landaeus Trio om utanförskap, You Guard the Key – Rotem Geffen sjunger på engelska och hebreiska, Liliana Zavala skildrar saknaden efter anhöriga som gått bort med texter på spanska, är några exempel på bredden i musikaliska uttryck som finns i årets första fördelning.

– I vårens omgång kom det in ett rekordstort antal ansökningar och många kom från nya sökanden vilket alltid är glädjande för oss på Kulturrådet. Konkurrensen var extra hård och 21 procent av ansökningarna beviljades. I denna omgång är det 32 procent kvinnor i konstnärlig ledning bland de 116 beviljade utgivningsprojekten. Jämställdheten bland musikproducenter är fortfarande ett utvecklingsområde, säger Isabel Thomson, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet tog emot 561 ansökningar med sammanlagt ansökt belopp om 38 664 520 miljoner kronor. 116 ansökningar får dela på 5 772 500 kronor. Antalet inkomna ansökningar har ökat med 42 procent jämfört med vårens omgång för ett år sedan. Det kan bero på att fler har upptäckt bidraget men också den svåra situation som kulturen fortfarande befinner sig i med anledning av pandemin. När livekonserter har varit svåra att genomföra har möjligheten att ge ut inspelad musik varit ett alternativ för att behålla och nå ny publik samt få en inkomst.

Bland ansökningarna är det få som har barn och unga som primär målgrupp. Endast 3,5 procent riktar sig till den målgruppen. Tre projekt beviljas bidrag denna omgång inom den kategorin.

Bidraget som helhet når brett över hela landet med en stor andel bifall till Stockholmsregionen och därefter Västra Götaland och Skåne. Det kom inga ansökningar från Jämtland Härjedalen, Blekinge eller Jönköping. Städer från Umeå, Höganäs, By Kyrkby, Köpingsvik, Staffanstorp, Järvsö, Göteborg, Stockholm, Malmö, Borlänge till Gävle finns representerade bland de projekt som beviljats bidrag.

Några exempel på projekt/aktörer som beviljats musikutgivningsbidraget är Daniel Adams-Ray – Döda hjärtan kan slå igen, Prop Dylan – The Bushido Code, Rebecca & Fiona – Fet House Mode, Mats Öberg – Visa från inneröra och LISAS – Etiam.

Musikutgivningsbidraget är till för att stödja professionell utgivning av inspelad musik och det är viktigt att det finns en plan för att nå ut med utgivningen. Det behövs också medfinansiering för utgivningsprojektet. För aktörer på musikområdet finns en rad olika bidragstyper både på Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket samt regionalt och kommunalt.

Musikutgivningsbidraget går att söka två gånger per år och andra ansökningsomgången öppnar den 10 augusti och pågår till den 7 september 2021.

Läs mer
Musikutgivningsbidrag, första fördelningen 2021
Om musikutgivningsbidraget

Ytterligare information
Isabel Thomson
Handläggare
08 519 264 39
isabel.thomson@kulturradet.se

Emma Carlsson
Handläggare
08 519 265 30
emma.carlsson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media