Modersmålsundervisningen i Södertälje utses till Årets bokväckare 2021

Report this content

Lärarna och eleverna inom modersmålsundervisningen i Södertälje har med stort engagemang och inspirerande idérikedom funnit vägar att sprida språk- och läslust på många olika språk. Kulturrådet korar dem till Årets bokväckare 2021! 

Inom modersmålsundervisningen i Södertälje satsar man på skönlitteraturen; alla elever är med och väcker böcker, på sina språk. Här finns över hundra modersmålslärare som undervisar på 43 olika språk, och väldigt många lässugna elever. I Barn- och ungdomsbokskatalogen 2021/22 berättar vi mer om deras arbete tillsammans

Inför Läslovet vecka 44 firar vi både utgivningen av Barn- och ungdomsbokskatalogen och tillkännagivandet av Årets bokväckare 2021. Utöver att den färska katalogen finns tillgänglig blir det fredag 29 oktober kl 14.00 diplomdelning och stafettuppläsning på Södertälje stadsbibliotek. Elever och lärare från Södertälje modersmålsundervisning finns på plats och firas. Evenemanget är inte öppet för allmänheten men journalister som vill delta föranmäler sig till Stefan Zachrisson, kommunikatör på Kulturrådet: stefan.zachrisson@kulturradet.se, 076 540 10 08.

Väck boken
Väck boken är Kulturrådets nya läsfrämjande utmaning för lärare, bibliotekarier, barn och ungdomar. Med Väck boken vill vi uppmuntra till lustfylld läsning i skolan, på bibliotek och i vardagen. Det är både ett inspirationsmaterial och en tävling i läsfrämjande, som riktar sig från förskolan upp till gymnasiet. Varje år koras en deltagande grupp till ”Årets bokväckare”. I juryn finns representanter från Kulturrådets enheter för litteratur och bibliotek samt kommunikation.

Barn- och ungdomsbokskatalogen
Barn- och ungdomsbokskatalogen distribueras utan kostnad årligen till bibliotek, skolor och privatpersoner. Katalogen innehåller lästips, intervjuer, inspiration och pyssel. Här finns alltid de bästa boktipsen från årets utgivning för barn, ungdomar och unga vuxna, inklusive böcker för de med annat modersmål än svenska, e-böcker och ljudböcker.

Läs mer
Reportage om Årets bokväckare 2021: Modersmålsundervisningen i Södertälje

Läs mer om, ladda ner eller beställ Barn- och ungdomsbokskatalogen 2021/22

Läs mer om Väck boken 

Reportage om Årets bokväckare 2020: Elinsborgsskolan i Tensta

Ytterligare information
Stefan Zachrisson
Kommunikatör
08 519 264 08
stefan.zachrisson@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media