Nya datum för kulturpolitiska toppmötet 9th World Summit on Arts and Culture i Stockholm 2023

Report this content

Den 3–5 maj 2023 äger det internationella toppmötet 9th World Summit on Arts and Culture rum i Stockholm. Temat är konstnärlig frihet. Toppmötet är framskjutet ett år på grund av de internationella reserestriktionerna som pandemin orsakade.  

Från hela världen kommer ledande beslutsfattare, forskare, chefer och andra representanter från kultursektorn och civilsamhället till Stockholm för att utforska konstnärlig frihet som en grundläggande pelare i kulturpolitiken och undersöka hur och varför den bör skyddas. 

Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet:

– Kulturrådet har äran att bjuda in internationella konst- och kulturaktörer till Stockholm och tillsammans med IFACCA stå som värd för det nionde världstoppmötet. I Sverige anser vi att kultur ska vara en dynamisk, utmanande och självständig kraft baserad på yttrandefrihet, men vi lever i en värld där konstnärer och kulturarbetare tystas, hotas, fängslas och till och med dödas. Att värna om den konstnärliga friheten är mycket viktigt.

Magdalena Moreno Mujica, verkställande direktör för IFACCA:

– World Summit är en unik mötesplattform för människor från olika platser och sammanhang. för att skapa förståelse för att olikheter främjar dialog och utbyte. Toppmötet kan erbjuda säkra rum för att diskutera komplexa frågor som kan leda till att deltagarna ska kunna främja konstnärlig frihet individuellt och kollektivt.  

Pandemins påverkan på kultursektorn orsakar fortfarande utmaningar i att skapa, visa och distribuera verk och att delta i kulturlivet. Den blottlägger skilda verkligheter, ökar orättvisor och krymper utrymmen för konstnärliga uttryck. I en anda av solidaritet, inkludering och ömsesidigt lärande utforskar vi komplexiteten i konstnärlig frihet och hur vi kan stärka och främja den.

Registreringen till toppmötet öppnar i september 2022.

Den 10 maj lanserade IFACCA och Kulturrådet ett så kallat Discussion Paper på temat konstnärlig frihet. Det finns att ladda ned på engelska, spanska och franska på www.artsummit.org

World Summit on Arts and Culture 2023
När: 3–5 maj 2023
Var: Stockholm, Sverige

Om världstoppmötet om konst och kultur
Toppmötet ska ge statliga kulturråd, kulturmyndigheter och andra kulturaktörer möjlighet att diskutera viktiga frågor om offentligt stöd till konst och kultur. Världstoppmötena ger ett unikt tillfälle att stärka det civila samhället, främja samarbetet mellan ideella och statliga sektorer och för att ge konstnärer, kulturorganisationer och institutioner verktyg för att starka den konstnärliga friheten. 

Om värdarna
IFACCA
International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) är ett globalt nätverk av kulturråd, kulturdepartement, kulturmyndigheter och andra kulturaktörer som främjar konst och kultur, med medlemsinstitutioner i över 70 länder. Medlemmarna finns i Afrika, Amerika, Asien, Europa, Mellanöstern och Stilla havet. IFACCA:s sekretariat skapar och verkar för samarbete och utbyte mellan såväl medlemmar som i det bredare internationella samfundet. www.ifacca.org

Kulturrådet
Kulturrådet är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att genomföra den nationella kulturpolitiken som riksdagen bestämmer. Kulturrådet fördelar statliga medel för konst och kultur, förser regeringen med underlag för kulturpolitiska beslut och sprider information om kultur och kulturpolitik. Kulturrådets uppdrag bygger på de nationella kulturpolitiska målen, beslutade av Sveriges riksdag. I målen står: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och oberoende kraft baserad på yttrandefriheten. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska vara en integrerad del av samhällets utveckling.” Några av Kulturrådets särskilda regeringsuppdrag är att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering, samt att främja utbyggnaden av fristadsområden för förföljda konstnärer. Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos 2005-års konvention och främjar konstnärlig frihet globalt genom ett partnerskap med SIDA. www.kulturradet.se

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media