Nytt bidrag för internationell verksamhet

Report this content

Den 26 april öppnar utlysningen av ett nytt projektbidrag som ska stärka internationaliseringen av kulturlivet i Sverige. Bidraget vänder sig till kulturpolitiska viktiga aktörer vars internationella projekt och aktiviteter påverkats av covid-19 pandemin. 

Projekten kan bland annat gälla internationellt utbyte, samverkansprojekt eller exportfrämjande insatser. Kulturrådet kommer bevilja bidrag för kostnader kopplade till projekten eller insatsen, vilket bland annat kan handla om resekostnader, ersättningar till konstnärer, deltagar- och produktionskostnader.

– Pandemin har inneburit att många internationella projekt och samarbeten har fått ställas in. Att verka i internationella sammanhang är viktigt för kulturlivet i Sverige och i världen. Kulturen är en betydande röst, inte minst dessa oroliga tider, och det här bidraget kan sökas för många former av internationella samarbeten och utbyten, säger Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef på Kulturrådet.

Bidraget ska i första hand gå till projekt som stärker internationaliseringen av kulturlivet, men kan även sökas för exportfrämjande insatser för kulturen. Projekten ska påbörjas, men behöver inte avslutas, under 2022.

Projektbidraget är ett tillfälligt bidrag för 2022 och är en del av återstartssatsningen för kulturlivet.

Ytterligare information
Mikael Weikvist
Kommunikatör
08 519 264 75
mikael.weikvist@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media