Nytt bidrag till konsertverksamhet öppnar 23 mars

Report this content

Projektbidrag till konsertverksamhet är ett nytt bidrag som Kulturrådet nu utlyser för att öka möjligheten att söka stöd för musikgrupper och arrangörer. Bland annat går det att söka för streamade konserter. Bidraget ersätter turnébidraget under 2021 samt projektbidraget för musikarrangörer under våren 2021. Sista ansökningsdatum är 20 april och fördelning av stödet sker under våren.

Med projektbidrag till konsertverksamhet vill vi ge nya möjligheter för arrangörer och musikgrupper att verka under pandemin. Det ersätter turnébidraget för fria musikgrupper under våren och hösten 2021 och även projektbidraget för musikarrangörer under våren 2021. Bidraget är inte en del av ett krisstöd utan en utlysning som möjliggör en större variation av projekt som innefattar konsertverksamhet.

Projektbidraget kan sökas för olika typer av konsertverksamhet, även streamad. Musikarrangörer kan söka bidrag för konserter riktade till en publik i Sverige. Musikgrupper kan söka för konsertverksamhet i Sverige men även för att delta i internationell eller interkulturell verksamhet som innefattar konsertverksamhet, exempelvis turnéer eller samarbetsprojekt. För att ett projekt ska kunna beviljas ska annan finansiering finnas och i budgeten avsatt ersättning till medverkande musiker. Projektet ska innehålla minst fem konserter under en period på sex månader som längst. Bidrag för enskilda konserter kan inte sökas.

Webbinarium om projektbidrag till konsertverksamhet

25 mars kl. 13.00–14.00
Vi informerar om det nya bidraget och går igenom ansökningsblanketten.
Möjligheter finns att ställa frågor.

Anslut till webbinariet

Läs mer

Projektbidrag till konsertverksamhet

Ytterligare information

Johan Wallnäs
Handläggare
08 519 264 72

johan.wallnas@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media