Ökade medel till den fria danskonsten

Kulturrådet fördelar idag, den 4 april, stöd till fria aktörer inom dansområdet. 37 aktörer delar på 7,3 miljoner kronor. Genom att Kulturrådet fått ökade medel kan vi bättre än tidigare möta den stora potential för återväxt som finns inom danskonsten. Det handlar om en mångfald av konstnärliga uttrycksformer och format, och såväl nationella som internationella projektbidrag.

Den fria danskonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet ser även en ökning av kvalitativa ansökningar utanför storstadsregionerna.

Av de som får stöd från Kulturrådet för första gången finns exempelvis Dansinitiativet, Norrbotten, Carima Neusser, Östergötland, KAI-EN Butoh Company och Philip Berlin, Stockholm.

I flera av projekten syns ett integrerat tillgänglighetsperspektiv och normkritiska utgångspunkter, exempelvis dessa fyra:

  • Frédéric Gies, arbetar bland annat med att demontera binära kategorier i relation till sexuella identiteter.
  • Festivalen My Wild Flag med internationellt fokus på queer- och normkritisk dans, koreografi och performance, diskuterar samtida politiska strömningar inom konsten.
  • Erik Berg undersöker sårbarhet som marknadsföringsstrategi för samtida (manlig) feminism.
  • Nadja Hjorton undersöker moderskapet utifrån fysik, stereotyp, utopi och motsats.

Inom dansområdet är det i huvudsak de fria aktörerna som utgör infrastrukturen för nationell spridning och särskilt för den unga målgruppen. Av totalt 37 beviljade ansökningar riktar sig 6 stycken främst till en publik under 18 år. Stöd fördelas bland annat till Minna Krook för omfattande turnéverksamhet och till Robin Dingeman för projektet Wig Show för spelningar nationellt och i England. Anja Arnquist och Madeleine Lindh beviljas stöd för WEB, ett projekt där barn genom koreografi i mötet med ett tredimensionellt nät stimuleras att medvetandegöra kropp i en särskild rumslighet.

Flera av de beviljade projekten arbetar med internationella turnéer och samarbeten, Memory Wax ska inom ramen för internationellt utbyte presentera svenska aktörer som vänder sig till den unga målgruppen på festivalen Transitos Habana, på Kuba. Jefta van Dinther och Gunilla Heilborn ska spela på olika festivaler i Kanada.  

Läs mer om hela fördelningen.

Ytterligare information
Monica Christensen Luotsinen
Handläggare
Telefon: 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media