Örebro län får 4,3 miljoner till kultur i skolan

Tio kommuner i Örebro län har sökt och fått Skapande skola-medel. Drygt 4,3 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Över 20 000 elever beräknas få del av insatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Hallsbergs kommun får 410 000 kronor. Man kommer arbeta med film, konst och litteratur. Örebro kommun har fått drygt 1,6 miljoner kronor och särskilda pengar för ett seminarium som ska stärka samarbetet mellan skola och professionellt kulturliv.

– Flertalet kommuner arbetar starkt med elevernas delaktighet.  Det har resulterat i att ett stort antal konstområden finns representerade, säger Kulturrådets handläggare Nina Andersson Tallec. Särskilt Hallsberg har ett fint arbete med både elevdelaktigheten och långsiktigheten.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Nina Andersson Tallec, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08 – 519 264 75
E-post: nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Lokal kontakt
Mats Öhlund, Örebro kommun
Telefon: 076-5513959
E-post: mats.ohlund@orebro.se

Sara Rothstrand, Hallsbergs kommun
Telefon: 0702560974
E-post: sara.rothstrand@hallsberg.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.