Performance på frammarsch inom scenkonsten

Report this content

Vi fördelar nu drygt 51 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 52 yrkesverksamma, fria scenkonstaktörer inom teater, opera, musikteater och performance. Innovativt skapande av både form, innehåll och metod premieras i fördelningen.

Kulturrådets referensgrupp konstaterar att samtliga verksamheter håller hög konstnärlig kvalitet och bidrar till en bred mångfald av konstnärliga uttrycksformer, breddade målgrupper och god geografisk spridning.

Totalt fick vi in 82 ansökningar till årets fördelning av verksamhetsbidrag till fria scenkonstaktörer inom teater, opera, musikteater och performance. Av dessa är performance på frammarsch nationellt såväl som internationellt. Den internationellt etablerade gruppen Institutet är ett exempel på det och får därför stöd för att utveckla sin transdisciplinära scenkonst i Vitsaniemi, Tornedalen. Ett annat exempel utgörs av göteborgsbaserade Poste Restante,som går samman med Osynliga Teatern och bildar kompaniet O. Det nybildade kompaniet får stöd för sin tvärkonstnärliga verksamhet 2020.

Musikteatergruppen Teater Ja:La:Da i Malmö beviljas stöd för första gången. I samproduktion med den pakistanska teatergruppen Rafi Peer Theatre ger gruppen en barnföreställning om Malala Yousafzais livshistoria, baserad på egna intervjuer med henne. Föreställningen spelas främst på svenska, urdu och engelska. Premiär våren 2020 i Malmö och turné i Skåne, Lahore och Islamabad, Pakistan samt London och Birmingham, England.

Fri scenkonst - teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck, verksamhetsbidrag, första fördelningen för 2020

Ytterligare information
Caroline von Hove
Handläggare
08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media