Pressinbjudan: Lansering av ny Unesco-rapport i Sverige

Världens mest omfattande rapport om kulturens roll för global utveckling presenteras. Det sker på internationella mångfaldsdagen den 21 maj i Centralposthuset i Stockholm. Kulturrådet och Svenska Unescorådet är värdar.

För 20 år sedan lades grunden för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Sverige var drivande i att konventionen kom till och stod värd för den internationella konferensen The Power of Culture i Stockholm 1998. Nu är det dags att reflektera över vad som hänt under dessa två decennier, vad konventionen betytt för Sverige och världen och hur vi nu går framåt.

Den nya Unescorapporten kommer att presenteras och Internationella och svenska talare diskuterar rapporten, kulturens utveckling och situationen för konstnärer och kulturarbetare i världen. Konstnärlig frihet och kulturens roll inom det internationella utvecklingssamarbetet kommer bland annat att diskuteras.

Måndagen den 21 maj lanseras rapporten Reshaping Cultural Policies – Advancing Creativity for Development.

Tid: 21 maj kl 09.00–14.00

Läs hela programmet

Bakgrund
Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar antogs 2005 och Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig till konventionen. Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för konventionen.

Läs mer på Kulturrådets webbplats

Läs mer om rapporten på Unescos webbplats

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Elin Rosenström
Verksamhetsansvarig
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

OSA 18 maj klockan 15 till ovanstående

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera