Ragunda kommun får 400 000 till konst på äldreboenden

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Ragunda kommun har fått 400 000 kronor.

Ragunda kommun får bidrag för ett konstprojekt på sina äldreboenden. Tanken är
skapa trygga, stimulerande och välkomnande miljöer med hjälp av ny teknik inom ljus, ljud och rörliga bilder.

– Vi bedömde att ansökan innehöll nya spännande tankar, och dessutom en koppling till Centrum för vårdens arkitektur, som gör att den här satsningen kan bli riktigt bra, säger handläggare Tua Stenström på Kulturrådet.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Ragunda kommun:
Carina Landin
Telefon: 0696 68 20 00, 070 537 48 40

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.