Rekordmånga förlag får översättningsstöd

Fem svenska förlag får sammanlagt nästan 122 000 euro i stöd för att översätta tolv titlar från bland annat finska, franska, tyska och nederländska. Inte sedan 2002 har så många svenska förlag fått EU:s översättningsstöd.
 
Både större och mindre förlag finns bland mottagarna: Nordstedts Förlagsgrupp, Opal, Thorén & Lindskog, Tranan & Trasten och Pequod Press.
 
– För oss är stödet nästan livsavgörande, säger Johan Thorén på bokförlaget Thorén & Lindskog. Av de böcker som vi hittills har fått stöd för skulle vi nog inte ha kunnat ge ut hälften, om vi inte hade fått de extra medlen. Det gör helt enkelt att vi kan hålla en högre utgivningstakt. Visst är det ganska mycket papper som ingår i ansökan. Men det går bra, om man bara tar det steg för steg.
 
Bokförlaget Opal får stöd för första gången.
– Det är ett generöst stöd, så vi tyckte att det var värt att testa att skicka in en ansökan. Att få hjälp med översättningskostnaderna betyder att vi kan satsa mer på marknadsföring av den tyska ungdomsthriller som vår ansökan gällde, säger Dorothea Hygrell, redaktör på Opal.
 
Antalet ansökningar från svenska förlag har varit relativt lågt under senare år, men intresset för att söka ser nu ut att öka. Förra året fanns tre svenska förlag med på listan över bidragsmottagare. Förlag i andra europeiska länder får i år stöd för att översätta sju svenska titlar till bland annat bulgariska, serbiska och tyska.
 
Svenska förlag kan söka bidrag från EU:s kulturprogram för översättning av en till tio skönlitterära titlar per år. Bidragets storlek är kopplat till antalet sidor i boken, och ersättningen är 29,71 euro per sida. 37 europeiska länder ingår i programmet och översättningar kan göras från alla officiella språk i de här länderna.

Hela listan över förlag som fått EU-stöd: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/selection/selection_strand_122_2012_en.php

Om EU:s översättningsstöd: www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Bidragstyper/Oversattning-av-skonlitteratur/

Ytterligare information
Heli Hirsch, handläggare Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 88
E-post: heli.hirsch@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera