Samverkan med idrottsrörelsen ska främja läsningen

Idrottsrörelsen ska samverka med biblioteken för att inspirera ungdomar att läsa. Det är syftet med det nya uppdrag som Kulturrådet idag fått av regeringen.Läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Studier visar att en femtedel av landets 15-åriga pojkar har svårt att tillgodogöra sig kvalificerade texter. Forskning visar också att ungas läsvanor påverkas av sociala normer, könsroller och vuxna förebilder. Ett sätt att nå den aktuella målgruppen kan därför vara via ledare i idrottsrörelsen konstaterar regeringen i sitt uppdrag.Kulturrådet ska från och med i höst genomföra en satsning där idrottsföreningar och bibliotek tillsammans ska stärka ungdomars läsning och intresse för litteratur.
Samarbetspart är Riksidrottsförbundet.– Idrottsrörelsen bärs fram av ett starkt föräldraengagemang som borde kunna väckas även när det gäller att coacha barn och unga att träna sig i läsande. Medborgarnas läskunnighet är avgörande för samhället idag, säger Kennet Johansson, GD Kulturrådet.

– Idrottsledare och idrottsstjärnor är förebilder för väldigt många ungdomar. Jag hoppas att de kan vara med och inspirera unga att läsa och hjälpa till att vända den nedåtgående spiralen, säger Kennet Johansson. Vi ser fram mot samarbetet med idrottsrörelsen i höst.Norge har drivit ett liknande projekt ”Idrett og lesning” som varit mycket framgångsrikt.
Målsättningen var att nå ut med litteraturen till idrottsungdomar. I utvärderingen av det projektet framgår att drygt tre fjärdedelar läst böcker från satsningen.Uppdraget gäller 2013-2014 och tre miljoner kronor är avsatta. Slutrapport lämnas till regeringen 1 mars 2015.Ytterligare information
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon 08-519 264 07
E-post: cay.corneliuson@kulturradet.seHelene Oljons, pressekreterare
Telefon 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera