Skåne får 22 miljoner till kultur i skolan

31 kommuner och 16 fristående skolor i Skåne har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 22 323 100 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Över 95 000 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Malmö stad får 4 125 000 kronor. 52 skolor kommer arbeta med temat Språk, Lärande, Identitet. Utifrån egna elevgrupper kan skolorna skräddarsy projekt med olika professionella kulturaktörer.

Trelleborgs kommun får 1 miljon kronor. Samtliga 16 grundskolor erbjuds kulturpaket som utformas efter de enskilda skolornas behov och intressen. Elever, lärare och kulturaktörer utformar paketen tillsammans. Projekten integreras i svenska, historia och samhällskunskap men tangerar också områden som jämställdhet och den egna identiteten.

– Med Skapande skola- bidraget kommer skolorna i Skåne län att fortsätta att stärka det långsiktiga arbetet med att integrera kultur i undervisningen, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Ina Alm, mediepedagog/projektledare, Malmö stad
Telefon: 0702 424006
E-post: ina.alm@malmo.se

Barbro Ekerlund, utvecklingssamordnare, Trelleborgs kommun
Telefon: 0410 73 34 92
E-post: barbro.ekerlund@trelleborg.se


Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.