Snart börjar Performa i New York!

Report this content

Performa är sedan starten 2004 världens ledande performance-biennal för bildkonstnärer. I årets upplaga deltar fyra svenska konstnärer i den svenska paviljongen. Ylva Snöfrid, Lap-See Lam, Éva Mag och Tarik Kiswanson är inbjudna att producera helt nya verk för Performa 19 som äger rum på olika platser i New York 1–24 november.

I ett tillfälligt boende i en lokal i Soho utvecklar Ylva Snöfrid verket Nostalgia – Acts of Vanitas. I utställningen bjuds publiken dagligen in till konstnären som arbetar med en serie av performancer som inbegriper målande och tecknande med vardagsritualer och ceremonier.

Èva Mag arbetar med tio dansare under en veckas tid i den historiskt viktiga Judson Memorial Church. För performance- och installationsverket Dead Matters Moves skapar de lerskulpturer av textila hudar och experimenterar med kontaktimprovisation för att i slutet av veckan iscensätta ett performance, regisserat av Mag.

I det nyproducerade verket Phantom Banquet utforskar Lap-See Lam idén om kulturella mellanrum. Verket är en flerkanalig installation och performance som genom narrativt berättande, virtual reality, livemusik och mat bjuder in deltagarna till en bankett på en hemsökt kinakrog.

Tarik Kiswansons nya verk undersöker migration och diasporans fragmenterade identiteter. I installationen As Deep As I Could Remember As Far As I Could See framför elvaåriga barn från olika delar av New York poetiska dagbokstexter som reflekterar över uppväxtförhållanden och de villkor som följer därav.

Performas program Pavilions Without Walls undersöker och reflekterar över sociala, geografiska och politiska landskap i olika länder. Utöver Sverige, står även Taiwan i fokus i årets upplaga av Performa. Den svenska paviljongen är ett samarbetsprojekt där flera curatorer, konstnärer, pedagoger och historiker tillsammans med Performas team har utforskat svenskt konstliv. Att Sverige blir fokusland möjliggörs genom en avsiktsförklaring från Iaspis/Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ambassad i Washington. Respektive produktion genomförs i samarbete med svenska konstaktörer och med stöd av olika finansiärer.

Exempelvis har Hallands Konstmuseum, Bonniers konsthall och ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art) fått stöd av Kulturrådet. Hallands Konstmuseum för konstnären Tarik Kiswansons medverkan.

– Performa är viktigt för att det ger konstnärerna en scen avsedd exklusivt för performance-konst. Performas seriösa och långsiktiga arbete med performance har medverkat till att skapa ett särskilt fokus där denna konstform ges möjlighet att utvecklas i samverkan med konstnärer från hela världen och en alltmer initierad publik, säger Magnus Jensner, chef för Hallands Konstmuseum.

Läs mer: www.performa19.org

Ytterligare information
Anna van der Vliet
Koordinator Svenska paviljongen Performa 19

ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art
076 880 88 28

anna@icia.se

Anna Livén West
Handläggare bild- och formkonst Kulturrådet
08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig Kulturrådet
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media