Stöd till internationella turnéer och gästspel

Kulturrådet fördelar idag stöd till 13 aktörer inom den fria scenkonsten. Tio aktörer får bidrag för turnéer och gästspel utomlands och tre får stöd för internationella gästspel i Sverige. 

Sju av aktörerna turnerar i Europa, två i Nordamerika, en av dessa även i Sydamerika och en i Australien. Projekten håller hög konstnärlig kvalitet och har stark internationell förankring.

Här kommer några exempel på spännande produktioner och kulturutbyten:

  • Everything Remains med dans- och performanceduon JULI/JON presenteras på Supercell Festival i Brisbane, Australien. Ett minimalistiskt och poetiskt möte med en självbiografi av fysiska transformationer av kön, smärta och begränsningar.

  • Teater Sagohuset i Skåne har bjudit in Peter Brooks Battlefield att gästspela i Lund. Det är en fristående fortsättning på den episka föreställningen Mahabharata.

  • The Life and Times of Ms. Karen Henderson av och med dansaktören Miscellaneous, koreograf Maria Naidu i Skåne, ska gästspela i Ungern. Det är en mångfacetterad soloföreställning som behandlar frågor om fördomar kring kulturell identitet, etnisk tillhörighet och stereotyper förknippade med dessa och kroppsideal.

  • Pantomimteatern, Stockholm ska turnera i Serbien med HOPPET – för jag dog inte som är en samtida mimföreställning om barn på flykt.

  • Vision Forum i Östergötland ska turnera i USA och Sydamerika med en gränsöverskridande föreställning som innehåller dans, performance samt bild och form och som även innefattar tvärvetenskapliga workshops med hjärnforskare och antropologer.

Sammanlagt fördelas 630 000 kronor den här omgången.

Läs mer

Ytterligare information
Margareta Brilioth, handläggare
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Julia Sundberg, handläggare 
Telefon 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media