Stort teknikintresse i scenprojekt som får stöd av Kulturrådet

Report this content

Kulturrådet fördelar nu drygt 5,8 miljoner kronor till 25 projekt inom fri scenkonst. Teknologivurmen håller i sig, både tematiskt och som metod för scenisk framställning. Vi ser också ett växande intresse för frodigt uppbyggda sceniska världar och äldre underhållningsteknologier, inte sällan under tydligt inflytande från andra konstformer.

En aktör med tydlig nisch inom det högteknologiska fältet är skånska Bombina Bombast som återkommer med ett verk som bär den självförklarande titeln The AI Party.  Från Skåne kommer också Cozy Claustrophobic Productions vars In-fans planeras bli en föreställning som införlivar element från flera uttrycksformer och områden. Två aktörer, en mekanisk röstapparat, en docka och en kör samsas i ett verk som vill undersöka rösten som socialt fenomen genom innovativa tekniska lösningar. En röst som växlar källa, eller en stämma som svävar fritt i rummet, får fäste genom publikens fantasi. Enligt referensgruppen är detta en föreställningsidé fylld av egensinnighet och humor. Projektet är ett internationellt samarbete mellan Sverige och Estland.

Utanför Mora planerar Vattnäs Konsertlada en uppsättning av Rhenguldet för barn, i Konsertladans tappning kallad Siljansringen. Föreställningen inspireras av en estetik som  barn och unga känner igen från spel, film och tv-serier. Med en stor sagoskog på scenen och orkestern på läktaren beskrivs en storslagen, galen och alldeles underbar föreställning tycker referensgruppen. Projektet innehåller ett rikt pedagogiskt material som ska underlätta för den unga publiken att ta till sig en konstform som de kanske är obekanta med, bland annat via en spelapp och ett rikt lärarhandledningsmaterial. Genom denna storsatsning vill Konsertladan göra operakonsten till en levande och aktuell konstform för barn och unga i Dalarna.

Ansökningsomgången innehåller också flera projekt med genomtänkt hbtq-perspektiv. Stolt Scenkonst är en årlig festival med queertema som fått allt större spridning i Sverige. Festivalen uppfyller väl målet att nå nya publikgrupper med ett brett program och varierande presentationsformer. En annan, relativt ny, men årligen återkommande, festival är en internationell mimfestival i Göteborg. Mim som konstform är på frammarsch och miminfluenser märks i flera ansökningar.

Mer än vart tredje beviljat projekt vänder sig till barn och unga under 18 år. Föreställningarna som prioriteras för den unga publiken har också ofta god regional spridning liksom de projekt som har en internationell aspekt.

Bakgrund
Projektbidrag inom scenkonst – teater, musikteater, opera, performance och övriga uttryck. 130 ansökningar kom in till årets andra projektomgång för bidrag till fria scenkonstaktörer. Cirka var femte ansökan får bifall. Kvinnor är i majoritet i ansökningsomgången, både när det gäller upphovspersoner och konstnärlig ledning. Tre fjärdedelar av upphovspersonerna är kvinnor och drygt två tredjedelar av de konstnärliga ledarna.  Allt fler upphovspersoner arbetar kollektivt, detsamma gäller i övriga konstnärliga funktioner. De flesta ansökningarna, 81 stycken, gäller teater, dockteater och mim. Sedan kommer musikdramatik med 34 och performance med 14 ansökningar. Sex ansökningar avser festivaler.

Läs mer
Fri scenkonst, teater

Ytterligare information
Caroline von Hove
Handläggare
Telefon 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media