Tre miljarder kronor har sökts för särskilda behov i kulturlivet

Report this content

Natten mot den 5 mars stängdes den första ansökningsomgången för krisstöd i år. Kulturrådet har tagit emot cirka 2 900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet. Betydligt fler har sökt krisstöd den här gången jämfört med i höstas. Nu har totalt mer än tre miljarder kronor sökts i bidrag men det finns bara drygt 620 miljoner kronor att fördela.– Det sökta beloppet är fem gånger högre än vad vi har att fördela konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Vi ser att behoven och desperationen ökar i kulturlivet.

Regeringen har i denna omgång betonat att Kulturrådet särskilt ska prioritera aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion och arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom kultursektorn.

Enligt den första preliminära sammanställningen har det kommit in 2 914 ansökningar med ett totalt sökt belopp på cirka 3,1 miljarder kronor. 

De sökta beloppen spänner från några tusenlappar till 85 miljoner kronor som högst. En sjättedel av de sökande söker belopp under 100 000 kronor. 44 aktörer söker för mer än tio miljoner kronor

78 procent av det sökta beloppet avser verksamhetsbidrag och 22 procent av sökt belopp avser projektbidrag till främjande insatser och/eller smittsäkra evenemang.

Två tredjedelar avser organisationer som har sitt säte i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ungefär samma fördelning som i höstas.

Cirka 950 sökande söker krisstöd för första gången.

Precis som förra året dominerar musik och scenkonst bland ansökningarna. Närmare 80 procent av det sökta beloppet rör konstområdena musik, teater, dans och annan scenkonst. En ökning med tio procentenheter sedan i höstas.

Planen är att ta beslut om krisstödet i slutet av april och att betala ut pengarna i början av maj.

kulturradet.se

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Prenumerera

Media

Media