Uppsala län får 7,7 miljoner till kultur i skolan

Åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län får Skapande skola-medel för nästa läsår. Sammanlagt 7,7 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Över 33 000 elever beräknas få del av kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Håbo kommun får 524 000 kronor för att stärka kulturens roll i lärandet. Det handlar om såväl enskilda kulturprojekt på skolorna som kommunövergripande insatser. Knivsta kommun får 625 000 kronor. Samtliga elever i Knivsta kommer ta del av någon form av kulturinsats. Det kan vara författarbesök eller teaterbesök. Eller så kanske man väljer att arbeta med film eller dans.

– Både Håbo och Knivsta har långsiktiga planer för hur de vill arbeta med kultur i skolan de närmaste åren. De tar elevdelaktigheten på allvar, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Uppsala kommun får den största summan i länet, drygt 3,8 miljoner kronor för 16 500 elever.
Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokal kontakt
Lennart Eriksson, Håbo kommun
Telefon 0171-52613, 070-5262186

Marianne Wikström, Knivsta kommun
Telefon: 070-8563188

Synnöve Tröen, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 13 80, 076 14 00 956

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.