Västmanland får 3,8 miljoner till kultur i skolan

Sju kommuner i Västmanlands län har sökt och fått Skapande skola-medel. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Över 16 000 elever beräknas delta i insatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Västerås kommun har fått 2 350 000 kronor för att arbeta med bland annat musik, kulturarv, fotografi, film, dans och lajv. Totalt 10 000 elever planeras delta. Arboga kommun får 120 000 kronor för att arbeta med ”Matte-Akrobatik”. Drygt 500 elever kommer att omfattas.

– Flertalet kommuner arbetar starkt med elevernas delaktighet. Det har resulterat i att elevernas förslag omfattar ett stort antal konstområden, säger Kulturrådets handläggare Nina Andersson Tallec.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Nina Andersson Tallec, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 75
E-post: nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Lokal kontakt
Tord Karlsson, Västerås kommun
E-post: tord.karlsson@vasteras.se
Telefon: 021-392518

Göran Folkesson, Arboga kommun
E-post: goran.folkeson@arboga.se
Telefon: 073-7657268

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.