Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015. Professor Jacobsen erhåller professuren ”för sina banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling”. Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i fem år vid en svensk medicinsk fakultet. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Sten Eirik W. Jacobsen, född 1961 i Oslo, är en av världens ledande forskare inom området blodcellsnybildning, så kallad hematopoes. Han disputerade i Bergen 1992. Hans forskning är fokuserad på stamceller i blodsystemet, hur dessa bildar kroppens olika blodceller och immunsystemet, samt vad som händer då kroppen går från att producera normala blodceller till att producera cancer i blodsystemet, så kallad leukemi. Jacobsen har identifierat stamceller och viktiga förstadier till blodbildning samt faktorer som reglerar deras utmognad, vilket har stor betydelse vid stamcellstransplantationer.

”Professuren innebär ett viktigt erkännande av vår forskning. Samtidigt ger det mer resurser och en möjlighet att inrikta sig på ännu mer banbrytande forskning – en möjlighet till state-of-the-art forskning!” säger Sten Eirik W. Jacobsen.

Jacobsens forskning är av betydelse vid bland annat stamcellstransplantationer, som används för att bota både leukemi och andra sjukdomar i blod och immunsystemet. Vid en stamcellstransplantation får patienten nya, friska stamceller, oftast från en annan person, överförda till kroppen. Ett stort problem efter en stamcellstransplantation är att nybildningen av flera livsviktiga blodceller tar lång tid. Genom att identifiera viktiga blodbildande stamceller och förstadier, samt regleringen av dessa, hoppas forskarna snabba på produktionen av livsviktiga blodceller. Ett ännu större problem är återfall i leukemi efter en stamcellstransplantation. Genom att identifierat stamcellerna som ger upphov till återfall kan Jacobsens forskarteam fokusera på hur man bättre kan eliminera dessa innan eller efter transplantationen.

Om Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena. www.torstensoderbergsstiftelse.se

Presskontakt:
Hans Reuterskiöld, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, hans.reuterskiold@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Prenumerera

Media

Media