Citat

Det känns både viktigt och utmanande, att mitt under brinnande pandemi orsakad av ett nytt virus, tolka och beskriva den explosion av kunskap som växer fram om viruset, om infektionen och om de faktorer och åtgärder som påverkar virusets framfart i samhället.
Staffan Normark, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande av expertgruppen om covid-19
När man får den där blicken från en elev som förstår saker, det driver mig att fortsätta som lärare.
Henrik Staaf, lärarpristagare från NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg
Det behövs en detaljerad karta över hjärnan för att sedan kunna gå vidare och förstå vad det är som går fel vid olika former av sjukdomsförlopp.
Sten Linnarsson, mottagare av Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.
Såsom det presenteras kan det närmast betraktas som ett hot mot den akademiska friheten.
Yttrande av Vetenskapsakademien
Det saknas kunskap om hur yngre elevers kunskapsutveckling påverkas av att få undervisning på ett andraspråk.
Peter Fredriksson, ordförande i kommittén för Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse.
Fokus för det här symposiet är att titta på vad det finns för möjliga nedbrytningsvägar för plast i haven och vad vetenskapen vet om bland annat toxiciteten.
Leif G. Anderson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
Projektet undersöker en intressant och viktig hypotes om orsakerna till åtminstone vissa av de problem som karaktäriserar dyslexi. Genom att använda aktuella hjärnavbildningsmetoder borde därför möjligheterna vara stora att öka vår förståelse för hur olika aspekter på dyslexi relaterar till grundläggande minnesfunktioner
Professor Peter Juslin, ledamot av akademins klass för samhällsvetenskaper
Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Satsningen är förbehållen kliniska forskare av internationell toppklass och kommer att stärka den kliniska forskningens status. Programmet kommer också att höja kvaliteten på framtidens akademiska ledare i klinisk miljö
Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Den långsiktiga finansieringen som programmet erbjuder ger forskaren möjlighet att bygga upp infrastrukturen inom kliniken och etablera nära kontakter med andra kliniska och prekliniska forskare. Forskaren kan också satsa på innovativa och mer riskfyllda projekt vilket ökar möjligheterna till vetenskapliga genombrott
Staffan Normark, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
Tyvärr har det gjorts väldigt lite riktig forskning på effekten av spädbarnets diet. I Sverige har rådet om lång helamning lagt en våt filt över hela forskningsfältet, så det blir intressant att höra vad internationella forskare säger.
Agnes Wold, allergiforskare
Idag famlar vi i blindo vad gäller råd om vilken spädbarnskost som är lämplig med tanke på allergiutveckling.
Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers tekniska högskola
Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Sverige tappar i vetenskaplig konkurrenskraft, och kraftfulla åtgärder krävs för att säkerställa att Sverige även i framtiden är en ledande forskningsnation. Om de bästa unga forskarna i landet ges möjlighet att utvecklas till framgångsrika forskningsledare finns det hopp för Sverige som forskningsnation
Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien
Prissumman kommer primärt att finansiera våra vidare studier av MDS-stamceller, bland annat studier som görs efter stamcellstransplantationer. I dag är stamcellstransplantationer den enda terapi som kan bota MDS, men fortfarande är återfallsfrekvensen efter en transplantation mycket hög. Även om vi nu vet vilka celler det är som genererar utvecklingen av MDS och senare leukemi, förstår vi fortfarande inte varför dessa stamceller är så bra på att stå emot olika behandlingar. Om vi kan identifiera nya ”terapeutiska targets” i MDS-stamcellerna så hoppas vi kunna finna bot för MDS.
Professor Sten Eirik W. Jacobsen
Det är inte långsiktigt hållbart att producera biodrivmedel av raps och sockerrör. De behövs för världens växande behov av mat. Det är däremot av större intresse att finna teknik för att nyttja vedämnen i olika slags växter, så kallade andra generationens drivmedel
Rickard Lundin, ordförande i energiutskottets Norrlandsprojekt
Totalt omfattar programmet medel för 24 utresande svenska postdoktorer samt internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer och 25 gästprofessorer till Svenska institutioner. Programmet omfattar även ett stöd på 40 miljoner kronor till Institut Mittag-Leffler
Göran Sandberg, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
För att återta en topposition behövs en bred och genomgripande satsning. Fler svenska postdoktorer ska exempelvis få möjlighet att arbeta utomlands. Genom att vistas i starka miljöer som spänner över ämnets alla områden ges de en bredare bild av matematiken. De får även ett bra och viktigt internationellt kontaktnät som är av stor betydelse under hela karriären
Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademins ständige sekreterare.
Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största utbildningsämnena på svenska universitet. Det är också ett ämne av största vikt för Sveriges framtida utveckling eftersom det utgör basen för många medicinska, och i princip alla naturvetenskapliga och tekniska tillämpningar
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Välkommen till offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen, Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris till unga forskare 4 april 2013
Kungl. Vetenskapsakademien
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA främjar vetenskaperna och stärker deras inflytande i samhället.
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
KVA främjar vetenskaperna och stärker deras inflytande i samhället.
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)